Bicester Village Accessibility Main Image
Bicester Village Accessibility Main Image

La Roca Village

Accessibilitat

Introducció a l'accessibilitat del lloc web

El disseny i la producció d'aquest lloc web s'han dissenyat pensant en l'accessibilitat, és a dir, que elements com ara els botons s'han construït amb HTML/CSS sense utilitzar gràfics o imatges.

Aquest lloc web té com a objectiu complir amb les directrius del W3C (World Wide Web Consortium). Aquestes directrius es separen en punts de control que, al seu torn, es poden subdividir en tres prioritats; on la prioritat 1 s'ha de satisfer, la prioritat 2 s'hauria de satisfer i la prioritat 3 es pot satisfer, per tal de guanyar qualsevol nivell de compliment. Els llocs web es poden classificar segons la conformitat, on el nivell A significa que es satisfan tots els punts de control amb prioritat 1, nivell AA significa que es satisfan tots els punts de control amb prioritat 2, i nivell AAA significa que es satisfan tots els punts de control amb prioritat 3.

Aquest lloc web s'ha dissenyat i desenvolupat amb la majoria en el nivell A i AA. Si voleu més informació aneu a les Directrius per a l'accessibilitat del W3C.

Ús d'imatges

Les imatges en aquest lloc web s'han proporcionat amb atributs de text alternatiu, de manera que cada vegada que s'utilitza una imatge en una pàgina també es descriu en el text alternatiu.

Això vol dir que els navegadors de text i les tecnologies de suport, com ara els lectors de pantalla, poden llegir la imatge. Si una imatge és només per a decoració, l'atribut de text de la imatge es deixa buit per tal de complir amb les pràctiques més acceptades.

Sempre que és possible s'utilitza text interactiu en comptes de gràfics per tal de reduir el temps de descàrrega de la pàgina i per augmentar el control sobre la mida del text.

Canviar el cos de lletra i la compatibilitat del navegador

Aquest lloc web utilitza un cos de lletra que podeu controlar mitjançant el navegador web. El disseny d'aquest lloc web s'ha dissenyat per cobrir l'amplada de qualsevol navegador i també el podeu modificar per adaptar-lo a les vostres preferències de visualització.

S'ha provat la compatibilitat del lloc web amb les tres últimes principals versions de iOS, Android, Internet Explorer, Google Chrome i Safari.

Ajudeu-nos a ajudar-vos

El nostre objectiu és satisfer sempre les prioritats A i AA i, on es pugui, els punts de control AAA, d'acord amb el que s'estableix a les Directrius per a l'accessibilitat al contingut de pàgines web del W3C. D'altra banda, aquest lloc web es comprova de forma regular utilitzant una combinació d'eines automatitzades i proves manuals.