Termes i condicions d’ús del LLOC WEB I DE L’APP

Data d’entrada en vigor: 25 de maig de 2018

El lloc web www.larocavillage.com i l’aplicació de La Roca Village (“el nostre Lloc Web”) estan operats per Value Retail Management Spain, S.L.U. (La Roca Village) La Roca Village, 08430 Santa Agnès de Malanyanes, (La Roca del Vallès), Barcelona, Spain (“ens”, “nos” o “nosaltres”).

La provisió i l’ús del Lloc Web i l’accés al Lloc Web estan subjectes a la totalitat de les lleis i els reglaments en vigor i a aquests termes i condicions (“aquests Termes”), i es regeixen per ells. Llegiu aquests Termes amb atenció. Si no podeu accedir a aquests Termes per Internet o a través de l’aplicació, podem fer-vos arribar una còpia de l’última versió dels Termes per correu electrònic si així ens ho demaneu. Si no esteu d’acord amb aquests Termes, no feu servir el nostre Lloc Web. Si feu servir el nostre Lloc Web, s’entendrà que heu acceptat aquests Termes i que, per tant, hi esteu d’acord.

Aquests Termes estan subjectes a canvis de forma periòdica. Aquesta pàgina mostrarà la versió més recent d’aquests Termes i, si es produeixen canvis en els Termes, n’informarem al Lloc Web. Cada cop que utilitzeu el nostre Lloc Web, consulteu aquests Termes per assegurar-vos que heu entès els Termes que s’apliquen cada vegada.

Privacitat i galetes. L’Avís de Privacitat del nostre Lloc Web (disponible a) i la eina de consentiment de cookies (disponible a) donen més informació sobre com es recullen i s’utilitzen les vostres dades mitjançant el nostre Lloc Web. Disponibilitat i errors. L’accés al nostre Lloc Web i el seu ús estan disponibles i es permeten de forma temporal. El Lloc Web no sempre estarà disponible i pot contenir alguns errors. No tenim cap obligació d’actualitzar cap informació continguda al nostre Lloc Web. Ens reservem el dret de modificar, editar, esborrar, suspendre o interrompre, de forma temporal o permanent, el nostre Lloc Web (o qualsevol apartat o apartats que contingui) i/o la informació, els materials, els productes i/o els serveis disponibles a través del nostre Lloc Web (o qualsevol apartat o apartats que continguin), amb avís previ o sense aquest. El nostre Lloc Web funciona “tal com és” i “tal com està disponible” i, en la mesura que ho permet la legislació, està realitzat sense garanties ni condicions de cap tipus.

Propietari. Si no s’indica el contrari, el nostre Lloc Web i el disseny, el text, el contingut, l’organització i altres aspectes que s’hi relacionen estan protegits per les lleis del copyright i altres lleis aplicables a la propietat intel·lectual, i nosaltres som els propietaris o els titulars de la llicència de la propietat intel·lectual i altres drets de propietat relacionats amb el nostre Lloc Web. Tots aquests drets estan reservats. La publicació del nostre Lloc Web no constitueix un desistiment de cap dret relacionat amb el nostre Lloc Web. Tret que estigui especificat en aquests Termes, no s’adquireix cap dret, títol o interès relacionat amb el nostre Lloc Web.

El vostre ús del nostre Lloc Web. Disposeu d’un dret limitat a accedir al nostre Lloc Web i utilitzar-lo per a ús propi. No esteu autoritzat/da a: reproduir, duplicar, copiar, vendre, transmetre, distribuir o explotar el nostre Lloc Web, incloent-hi qualssevol dels seus continguts, per a un ús comercial sense obtenir abans el nostre permís; recopilar qualsevol llistat de productes, descripcions o preus; fer un ús derivat del nostre Lloc Web o els seus continguts; descarregar-vos o copiar informació en benefici d’altres empreses; o fer servir mineria de dades, robots o eines similars de recopilació i extracció de dades. Podeu imprimir un nombre raonable de còpies i descarregar-vos extractes de qualssevol pàgines del nostre Lloc Web. No podeu modificar les còpies en paper o digitals que hàgiu imprès o descarregat de cap manera, i tampoc podeu fer servir cap il·lustració, fotografia, seqüència de vídeo o d’àudio ni cap imatge separadament del text que acompanyen.

No podeu fer un ús indegut del nostre Lloc Web, com ara introduint-hi expressament virus o altres materials que siguin perjudicials o tecnològicament danyosos, o atacar el nostre Lloc Web mitjançant un atac per denegació de servei o un atac per denegació de servei distribuït. Aquests tipus d’actuacions seran denunciats a les autoritats.

L’accés al nostre Lloc Web (o la informació, els materials, els productes i/o els serveis del nostre Lloc Web) o el seu ús poden estar prohibits per llei en alguns països o jurisdiccions. Us feu responsable del compliment de totes les lleis i les regulacions vigents del país des del qual accediu al nostre Lloc Web. No garantim que el nostre Lloc Web (o la informació, els materials, els productes i/o els serveis del nostre Lloc Web) sigui apropiat o estigui disponible en altres llocs fora del Regne Unit.

Ens reservem el dret de suspendre o impedir-vos l’accés al nostre Lloc Web (o a parts d’aquest) en qualsevol moment si creiem que esteu fent servir el nostre Lloc Web de forma que contravingui aquests Termes i, si imprimiu, copieu o us descarregueu qualsevol part del nostre Lloc Web de manera que contravingui aquests Termes, haureu de retornar o destruir qualsevol còpia dels materials que hàgiu fet si us ho demanem.

Registre. De tant en tant podem restringir l’accés al nostre Lloc Web (o a parts d’aquest) als usuaris registrats. Si utilitzeu seccions del nostre Lloc Web que requereixin un registre per accedir-hi (per exemple, el registre per unir-se a La Roca Village Membership), us registrareu com a usuari personal del nostre Lloc Web i esdevindreu membres d’aquesta secció restringida. L’accés a les seccions només per a membres es fa mitjançant el vostre codi d’identificació (“ID d’usuari”), una contrasenya i qualsevol altra informació necessària per complir els nostres procediments de seguretat. L’accés a les seccions exclusives per a membres del nostre Lloc Web es concedeix amb les següents premisses: que tracteu el vostre ID d’usuari i la vostra contrasenya de forma confidencial, que no els faciliteu a ningú, i que no permeteu que ningú els faci servir per tal d’accedir al nostre Lloc Web; que les dades que ens heu facilitat siguin exactes; que no creeu altres comptes de registre maliciosament amb la intenció de fer que altres usuaris s’aprofitin de les funcionalitats del nostre Lloc Web; i que no intenteu fer-vos passar per un altre usuari. Si us registreu a una secció restringida o només per a membres del nostre Lloc Web, aleshores hi haurà uns termes i condicions addicionals que afectaran aquesta secció del Lloc Web i que també seran d’aplicació per a l’ús que es faci de la secció restringida o només per a membres del Lloc Web. Llegiu atentament aquests termes i condicions addicionals.

Consulteu l’Avís de Privacitat del nostre Lloc Web per informar-vos sobre com podeu accedir a les dades personals que ens heu facilitat i actualitzar-les.

Si, per la raó que sigui, creiem que no compliu aquests Termes, podem, a discreció nostra i en qualsevol moment, deshabilitar el vostre ID d’usuari i contrasenya i cancel·lar de qualsevol altra forma el vostre accés.

Descripció de productes i/o serveis i altres informacions. Cap contingut del nostre Lloc Web no constitueix una oferta per comprar o vendre productes i/o serveis en cap jurisdicció. El nostre Lloc Web és exclusivament de tipus informatiu. No és possible realitzar cap compra directament a través del nostre Lloc Web: tots els productes que apareixen al nostre Lloc Web només poden ser comprats a la botiga corresponent del village en què es trobin (segons disponibilitat). La totalitat dels detalls, les descripcions i els preus, així com altre tipus d’informació relacionada amb els productes i/o els serveis que apareixen al nostre Lloc Web són de tipus general. No garantim que un producte i/o un servei que aparegui al nostre Lloc Web estigui o pugui estar disponible o en estoc en el village corresponent en el moment que desitgeu comprar un producte i/o un servei concret. Ens encarregarem d’assegurar que tota la informació sigui correcta en el moment de publicar-la al nostre Lloc Web, però podria no ser correcta o estar incompleta, i pot ser que canviï. És per aquest motiu que us aconsellem que comproveu la informació contactant amb el distribuïdor o que contacteu amb nosaltres pel que fa a la informació referent als nostres productes i serveis. No ens fem responsables de cap pèrdua que pugui derivar-se del fet que hàgiu pres per correcta la informació del Lloc Web.

Materials que ens faciliteu. Els usuaris del nostre Lloc Web poden publicar contingut o comentaris, o enviar material perquè sigui publicat en diferents seccions del nostre Lloc Web, incloent-hi el nostre fòrum, el nostre tauler d’anuncis, les nostres galeries fotogràfiques i altres seccions interactives. Nosaltres no aprovem, recolzem, autoritzem ni encoratgem cap contingut, comentari o material publicat o facilitat pels usuaris, ni tampoc li donem suport ni hi estem d’acord. No hem investigat, monitorat ni comprovat cap d’aquests continguts, comentaris o materials per mirar si són exactes i complets o si estan conformes amb les lleis i les regulacions vigents. No acceptem cap responsabilitat ni cap obligació respecte de cap d’aquests continguts, comentaris o materials. Si publiqueu continguts o comentaris, o si envieu materials per ser publicats en el nostre Lloc Web, incloent-hi fotografies:

ens concediu llicencia no exclusiva, perpètua i lliure de regalies per utilitzar, reproduir, publicar, reeditar, transmetre i disseminar (i concedir subllicències per utilitzar, reproduir, publicar, reeditar, transmetre i disseminar) arreu del món aquests continguts, comentaris o materials en qualsevol format, incloent-hi en format imprès o electrònic; us assegurareu que cap dels continguts, comentaris i materials sigui il·legal, amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic i profà o pugui constituir o encoratjar un comportament que pugui ser considerat un fet delictiu o una violació de qualsevol llei; no heu de publicar cap material que tingui com a objectiu molestar altres usuaris; no se us pagarà per cap contingut, comentari o material que publiqueu; us assegurareu que aquests continguts, comentaris o materials són originals vostres i que en teniu el copyright i qualsevol altre dret rellevant; si els materials són fotografies o materials gràfics, heu de ser-ne l’autor/a o heu de tenir el permís per fer-los servir i heu d’haver obtingut el consentiment de totes les persones que hi surten si aquestes persones s’hi poden reconèixer fàcilment; i publicarem el vostre nom juntament amb qualsevol fotografia o material gràfic que ens hàgiu facilitat, però podem editar o esborrar qualsevol comentari que feu per acompanyar aquest material. Quan publiqueu contingut, afegiu comentaris o envieu material perquè sigui publicat en qualsevol secció del nostre Lloc Web, esteu subjectes també a uns altres termes i condicions, en particular si esteu publicant contingut relacionat amb un concurs o una promoció. En aquestes circumstàncies, també estareu subjecte/a a uns termes i condicions addicionals relacionats amb el concurs o la promoció. Us demanem que llegiu atentament aquests termes i condicions.

La publicació que realitzeu de qualsevol tipus de contingut, comentari o material, incloent-hi fotografies o material gràfic, serà a la vostra discreció. Sempre subjectes a qualsevol restricció que imposin les lleis vigents, ens reservem el dret de refusar, suspendre, cancel·lar o eliminar qualsevol publicació de text o imatges (incloent-hi qualssevol fotografies) o material gràfic. Exceptuant les dades personals (que seran tractades com es defineix al nostre Avís de Privacitat del nostre Lloc Web, qualsevol material que ens faciliteu es tracta i serà tractat en el futur com a no confidencial i sense propietari.

Accepteu indemnitzar-nos contra qualssevol demandes, denúncies, costs, pèrdues o danys a tercers resultants de la publicació de qualssevol continguts, comentaris o materials que hàgiu publicat o facilitat.

Concursos. De tant en tant, podem anunciar i realitzar concursos al nostre Lloc Web. Aquests concursos es regeixen per unes normes i uns termes i condicions específics. Assegureu-vos de llegir atentament aquestes normes i termes i condicions aplicables a qualsevol concurs al qual us apunteu o en el qual participeu. Llocs web de tercers. El nostre Lloc Web pot contenir enllaços a altres llocs web operats per altres companyies i persones (“Lloc Web de Tercers”). Alguns d’aquests enllaços només es faciliten a títol informatiu, i altres poden portar-vos a realitzar compres relacionades amb els villages. El fet d’incloure en el nostre Lloc Web qualsevol enllaç a un Lloc Web de Tercers no significa que nosaltres aprovem o recolzem aquest Lloc Web de tercers, el seu contingut o el seu ús, o l’ús de productes i/o serveis disponibles en aquest Lloc Web de tercers, i tampoc no acceptem cap responsabilitat que se’n derivi. No hem investigat, monitorat ni comprovat cap d’aquests Llocs Web de Tercers per mirar si són exactes i complets o si estan conformes amb les lleis i les regulacions vigents. No ens fem responsables de cap dany o pèrdua causats com a resultat de l’ús d’aquests Llocs Web de Tercers o de la confiança que hi poseu, i l’ús que en feu és a risc propi. Tots els termes i condicions i polítiques dels Llocs Web de Tercers que visiteu seran d’aplicació quan els visiteu, i hauríeu d’informar-vos-en.

Tenim alguns acords amb empreses seleccionades amb cura, que poden vendre productes o serveis en Llocs Web de Tercers enllaçats al nostre Lloc Web i que poden portar la nostra marca o indicar que estan associades amb nosaltres, com ara la Targeta Regal de La Roca Village. Quan feu clic a un enllaç cap a algun d’aquests Llocs Web de Tercers, aquests poden anar emmarcats amb el fons del nostre Lloc Web o portar la nostra imatge corporativa, i pot semblar que formin part del nostre Lloc Web. Tingueu en compte, però, que aquests productes i serveis els venen altres empreses. Tot i que seleccionem aquestes empreses amb cura, no ens fem responsables dels productes i els serveis que ofereixen i venen, i heu de comprovar tots els termes i condicions d’aquests Llocs Web de Tercers i de tots els productes i els serveis que ofereixen.

Enllaços al nostre Lloc Web. Podeu crear un enllaç al nostre Lloc Web a partir d’un altre lloc web o document sense consentiment previ per part nostra sempre que aquest enllaç: no creï un marc o qualsevol entorn de navegació sobre el contingut del nostre Lloc Web; no impliqui que recolzem els vostres productes o serveis o qualsevol dels productes o serveis del lloc web o disponibles a través del lloc web en el qual heu situat l’enllaç cap al nostre Lloc Web; no mostri cap de les marques registrades que fem servir al nostre Lloc Web sense el nostre permís o el del propietari d’aquesta marca registrada; no estigui situat en un lloc web amb contingut il·legal, amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic o profà o pugui constituir o encoratjar una conducta que pugui ser considerada un delicte o una violació de qualsevol llei; i no ens mostri a nosaltres ni a cap de les nostres companyies associades amb les quals treballen (o els seus productes i/o serveis) d’una forma falsa, enganyosa, despectiva o ofensiva. Sou responsable únic del lloc web on hàgiu situat l’enllaç cap al nostre Lloc Web i de qualsevol representació realitzada o impressió creada en referència a nosaltres o al nostre Lloc Web. També sou responsable únic d’informar sobre aquestes Termes a la persona que rebi accés al nostre Lloc Web mitjançant el vostre enllaç. Ens reservem el dret de demanar que elimineu qualssevol enllaços que hàgiu creat dirigits al nostre Lloc Web a partir d’un altre lloc web o document si s’incompleixen aquests Termes.

Exclusió de responsabilitats. No busquem en cap moment (i res del que s’especifica en aquests Termes busca això) excloure o limitar la nostra responsabilitat respecte a una mort o un dany personal que pugui haver estat provocat per una negligència per part nostra per o una interpretació errònia fraudulenta, ni qualsevol altra responsabilitat que no es pugui excloure o limitar d’acord amb les lleis vigents. Nosaltres, en la nostra capacitat i en nom de les companyies amb les quals estem associats, excloem tota responsabilitat provinent de l’ús des de fora o relacionada amb l’accés des de fora del nostre Lloc Web o de qualsevol lloc web amb el qual estiguem enllaçats (ja sigui per mitjà d’un contracte, d’una negligència, d’un greuge, d’una responsabilitat estricta o de qualsevol altre mitjà) respecte de qualsevol de les següents circumstàncies:

pèrdues derivades de la impossibilitat d’accedir al Lloc Web o de l’existència de defectes tècnics al Lloc Web; pèrdua de dades; pèrdua causada per un atac per denegació de servei, per virus o per altres materials tecnològicament perjudicials; pèrdua d’ingressos o de beneficis o d’estalvis prevists; i pèrdua derivada de circumstàncies que van més enllà del control raonable i pèrdua impossible de preveure d’una forma raonable. D’acord amb el que acabem de mencionar, la nostra responsabilitat derivada de l’accés al nostre Lloc Web o a qualsevol lloc web amb el qual estem enllaçats (ja sigui basant-nos en un contracte, negligència, greuge, responsabilitat estrica o qualsevol altre mitjà), de l’ús que en feu o en relació amb l’accés i l’ús que en feu no podrà excedir les 100 £.

Indemnització. Accepteu indemnitzar-nos a nosaltres i a les nostres companyies associades per qualsevol demanda, responsabilitat, pèrdua, despesa o denúncia relacionada amb l’incompliment d’aquests Termes, i també accepteu alliberar-nos-en a nosaltres i a les nostres companyies associades. Elecció de la legislació i la jurisdicció. Els Termes es regeixen per la llei anglesa, però no limiten els drets que tingueu dins del país de la UE on teniu la residència. Aquests Termes estan subjectes a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals d’Anglaterra, la qual cosa significa que podeu realitzar una demanada de protecció dels vostres drets com a consumidor segons aquests Termes a Anglaterra o al país de la UE on teniu la residència. General. Aquests Termes contenen tota la informació relacionada amb la relació entre vós i nosaltres respecte de l’ús del nostre Lloc Web. Cap declaració, afirmació, incitació oral o escrita no continguda en aquests Termes (que s’aniran actualitzant) no serà vinculant per a cap de les dues parts. Cadascuna de les disposicions d’aquests Termes és independent. Si qualsevol disposició d’aquests Termes és o arriba a ser il·legal, invàlida o inaplicable segons la llei de qualsevol jurisdicció, aquesta disposició es canviarà i s’interpretarà de la manera que compleixi millor els objectius de la disposició original fins allà on la llei ho permeti. Les disposicions restants d’aquests Termes seguiran en vigor i tindran efecte.

Preguntes i reclamacions. No ens és possible estar al cas del contingut de tots els comentaris o les observacions que publiquem o de la informació, els materials, els productes i/o els serveis disponibles en el nostre Lloc Web (o en qualssevol seccions d’aquest). Operem seguint el principi de “notificació i retirada”. Si creieu que algun comentari o alguna observació publicats, o informació, materials, productes i/o serveis disponibles en el nostre Lloc Web (o en qualssevol seccions d’aquest) conté una afirmació difamatòria, notifiqueu-nos-ho immediatament per escrit al nostre Departament Legal: Legal Team, La Roca Village, 08430 Santa Agnès de Malanyanes, (La Roca del Vallès), Barcelona, Spain, o per correu electrònic a legal@larocavillage.com. Quan hàgim rebut la vostra notificació, prendrem totes les mesures necessàries per eliminar el contingut difamatori del qual ens heu informat dins d’un termini raonable. Si teniu qualsevol pregunta o reclamació relacionada amb aquests Termes o qualsevol altre assumpte, podeu contactar amb nosaltres escrivint-nos a: Legal Team, La Roca Village, 08430 Santa Agnès de Malanyanes, (La Roca del Vallès), Barcelona, Spain, o per correu electrònic a legal@larocavillage.com.