Maasmechelen Village Privilege Privacy Notice
Maasmechelen Village Privilege Privacy Notice

Membership Privacy Notice

Membership bij Maasmechelen Village, maakt deel uit van The Bicester Collection® Privacykennisgeving

Op uw Membership programma zijn de algemene voorwaarden voor Membership van toepassing, deze zijn hier te vinden (Membership terms and conditions). Deze Privacykennisgeving (Kennisgeving) geeft u aanvullende informatie over de wijze waarop we persoonlijke gegevens van u (in wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming aangeduid als “persoonsgegevens”) verzamelen en gebruiken.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing (wat we alleen doen met uw toestemming) en ook tegen verwerking ten behoeve van onze legitieme belangen. Zie voor meer informatie de onderstaande paragraaf “Uw rechten”.

OPMERKING – Wijziging van de wetgeving inzake gegevensbescherming

De wet met betrekking tot gegevensbescherming verandert met ingang van 25 mei 2018. Deze privacykennisgeving is bijgewerkt voor nieuwe gasten die zich hebben ingeschreven vanaf 26 maart 2018 en vanaf 12 april 2018 voor gasten die zich vóór 26 maart 2018 hebben geregistreerd, om uw nieuwe en uitgebreide rechten weer te geven en om bij te werken hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. U dient deze Privacykennisgeving door te lezen om volledig inzicht te verkrijgen in de basis op grond waarvan we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze gebruiken, waar we deze opslaan en aan wie ze worden bekendgemaakt. Onze Privacykennisgeving is mogelijk ook van toepassing op ons gebruik van uw persoonsgegevens anders dan in verband met Membership (wanneer u onze website gebruikt, is bijvoorbeeld ons cookie consent tool van toepassing).

Toewijding tot privacy

We maken ons sterk voor de bescherming van uw persoonsgegevens en uw recht op privacy. We zullen uw persoonsgegevens altijd beschermen en voldoen aan de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming die op dat moment van kracht is.

Uw rechten

U beschikt over een aantal wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Meer informatie en advies met betrekking tot uw rechten is te verkrijgen van de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land.

Membership Privacy Notice

Zie de onderstaande paragraaf Verzoeken aan ons voor meer informatie over de wijze waarop we uw verzoeken aan ons behandelen.

Wie we zijn

Klik hier om te zien wie we zijn.

De genoemde entiteiten zijn de eigenaars en exploitanten van de outletwinkelcentra (Villages) onder de merknaam Bicester Collection. Verwijzingen in deze Kennisgeving naar “we” of “ons” hebben betrekking op de vermelde entiteiten. De vermelde entiteiten maken zich sterk voor het beschermen van uw privacy en zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).

Als gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken hebben we onderling afspraken gemaakt om erop toe te zien dat we uw persoonsgegevens op de juiste wijze en in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming behandelen. Deze afspraken weerspiegelen onze respectieve rollen en verantwoordelijkheden in relatie tot u. Hierbij wordt voor elke verplichting afgewogen welke entiteit zich in de beste positie bevindt om deze jegens u te vervullen. Deze onderlinge afspraken hebben geen gevolgen voor uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem gerust contact met ons op, zoals beschreven onder “Contact met ons opnemen”, als u meer informatie wenst over deze afspraken.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

We verzamelen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt tijdens uw registratie, evenals verdere persoonsgegevens die u zo nu en dan verstrekt om uw registratie bij te werken. Tot deze persoonsgegevens behoren uw naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, vast en mobiel telefoonnummer, en andere contactgegevens.

We verzamelen ook informatie over uw voorkeuren. We vragen u informatie te verstrekken over uw favoriete merken en labels, zodat we onze aanbiedingen kunnen afstemmen op uw specifieke voorkeuren, en over uw marketingvoorkeuren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat contact met u wordt opgenomen door middel van de communicatiemethode van uw voorkeur. Als u een service van ons ontvangt, kunnen we uw voorkeuren over de wijze waarop de service is geleverd verzamelen en registreren zodat we uw beleving voor de volgende keer kunnen verbeteren.

Voor uw registratie bij en gebruik van het Membership programma hebben we alleen een medium voor elektronische communicatie met u nodig, zoals uw e-mailadres. Als u ons echter op ons verzoek meer persoonsgegevens verstrekt, kunnen we u een betere service en beleving bieden.

Als u zich op een social mediaplatform registreert als member, verzamelen we de bovenstaande persoonsgegevens mogelijk rechtstreeks uit de persoonsgegevens die u hebt verstrekt aan het platform (mits het social mediaplatform het recht heeft uw persoonsgegevens met ons te delen).

We verzamelen ook informatie over de aankopen die u verricht bij Villages, waaronder:

 • de winkels waar u winkelt; en
 • transactiegegevens (waaronder de datum, tijd en waarde van de transactie)

We verzamelen deze persoonsgegevens wanneer u uw unieke QR-code scant in een Village-winkel tijdens het doen van een aankoop. (We moeten deze persoonsgegevens verzamelen om u alle voordelen van het Membership programma te kunnen bieden.)

Als u ons daarvoor toestemming hebt verleend, verzamelen we informatie over uw geschatte locatie (op basis van uw IP-adres):

 • wanneer u een e-mail of ander elektronisch bericht van ons opent. Dit stelt ons in staat de inhoud van onze berichten af te stemmen op uw geschatte locatie; en
 • wanneer u in de buurt van een bepaalde locatie komt (als u inlogt op uw Membership account op uw apparaat), zodat we u op onze website specifieke inhoud kunnen aanbieden, en nogmaals wanneer u een Village bezoekt, zodat we kunnen bepalen of de eerdere berichten effectief zijn geweest.

We verzamelen cookies van uw mobiele apparaat wanneer u onze app gebruikt of een website bezoekt die is geassocieerd met een Village of met een van onze merken. Ons cookie consent tool is hier beschikbaar.

We kunnen deze persoonsgegevens ook combineren met andere persoonsgegevens die een van de entiteiten op de lijst met verwerkingsverantwoordelijken binnen onze groep in bezit heeft (zie Wie we zijn hierboven) en de verschillende kanalen die u gebruikt voor interactie met ons (bijvoorbeeld onze website of onze app). Verder kunnen we alle persoonsgegevens die we van u in ons bezit hebben combineren met persoonsgegevens van u die in bezit zijn van onze geselecteerde partners en/of winkels aan wie u toestemming hebt verleend om uw persoonsgegevens te delen met derden, overeenkomstig hun eigen privacybeleid en uw persoonlijke voorkeuren. We doen dit om een duidelijker beeld te krijgen van de aanbiedingsvormen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Tijdens onze interactie met u (bijvoorbeeld wanneer u gebruikmaakt van de door ons geleverde services) komen we mogelijk bepaalde informatie over u te weten die in geen van de bovengenoemde categorieën thuishoort. We kunnen deze informatie vastleggen zodat we ons in de toekomst belangrijke details over u kunnen herinneren. We zien erop toe dat slechts een klein aantal geautoriseerde personeelsleden toegang heeft tot deze persoonsgegevens en we gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan het opbouwen van een duurzame relatie met u als gewaardeerde klant wanneer u ons bezoekt of wanneer we met elkaar in contact staan.

Gedurende uw Membership kunnen we (als u ons toestemming hebt gegeven voor op u gerichte marketingactiviteiten) u vragen om feedback over bepaalde artikelen of uw ervaring met ons, waaronder de vraag hoe groot de kans is dat u een Village zou aanbevelen of opnieuw zou bezoeken. De feedback die we van u ontvangen kan gevolgen hebben voor de aard of het volume van het marketingmateriaal dat u van ons ontvangt (zoals eerder gezegd, indien u ermee akkoord bent gegaan dergelijk marketingmateriaal van ons te ontvangen). Als u bijvoorbeeld aangeeft dat de kans groot is dat u een Village zult aanbevelen aan een vriend of vriendin, sturen we u mogelijk marketingmateriaal dat u eenvoudig kunt doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We verwerken uw persoonsgegevens zodat we u de deelname aan ons Membership programma kunnen bieden, en met name om het volgende te kunnen doen:

 • wanneer we members speciale aanbiedingen doen met betrekking tot merken die worden verkocht in een Village, kunnen we deze aanbiedingen op u afstemmen om ervoor te zorgen dat u het soort aanbiedingen ontvangt dat u het meeste interesseert (een dergelijke aanbieding noemen we een treat of voordeel); en
 • wanneer we vinden dat u iets extra's hebt verdiend op grond van uw transactieactiviteiten, kunnen we dit aan u aanbieden (deze kleine cadeautjes noemen we rewards of beloningen).

We verzamelen informatie over uw aankoopactiviteiten in Villages zodat we u alle voordelen van het Membership programma kunnen bieden. Wanneer we beschikken over informatie over uw transacties kunnen we bepalen:

 • wanneer u in aanmerking komt voor rewards op basis van uw aankoopactiviteiten; en
 • welke winkels en merken uw favorieten zijn, zodat we onze aanbiedingen kunnen afstemmen op u en uw voorkeuren.
 • Verder gebruiken we uw persoonlijke gegevens:
 • voor het beheren en verbeteren van Membership;
 • om beter inzicht te verkrijgen in uw winkelgedrag, zodat we onze producten en services kunnen ontwikkelen en verbeteren om u een rijkere winkelbeleving te bieden;
 • om de effectiviteit van onze marketing te analyseren en ons te helpen relevantere aanbiedingen, adviezen en informatie te kunnen bieden aan u en onze andere gasten;
 • om een duidelijker beeld te verkrijgen van onze gasten, als groep en individueel, en u zodoende een naadloze, relevante en consistente service te kunnen bieden;
 • om u informatie te kunnen bieden over evenementen, speciale aanbiedingen, promoties en andere relevante zaken met betrekking tot de Villages, de winkels in de Villages en de goederen die ze verkopen en services die ze bieden (als u ons toestemming hebt gegeven om dat te doen);
 • om onze Villages en services op social media te adverteren aan anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in wat we te bieden hebben (als u ons toestemming hebt gegeven om dat te doen);
 • om aanbiedingen of promoties van onze externe partners (zoals beschreven onder “Met wie we uw persoonsgegevens delen”) te adverteren, als u ons toestemming hebt gegeven om dat te doen;
 • om services te kunnen bieden die u aanvraagt of die we mogelijk bieden in het kader van uw Membership programma, bijvoorbeeld het gebruik van uw adres voor externe bezorgingsdiensten;
 • om erop toe te zien dat de gegevens die we in ons bezit hebben nauwkeurig en up-to-date zijn;
 • (als we uw toestemming hebben, wanneer dit wettelijk verplicht is) voor onderzoek en analyse, en zodat we zo nu en dan contact met u kunnen opnemen voor dit doeleinde of voor enquêtes of focusgroepen; en
 • om u op de hoogte te stellen van veranderingen in onze services.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang interactie plaatsvindt tussen u en ons (bijvoorbeeld, wanneer u een e-mail die we u toesturen leest of aanklikt, een aankoop doet in een Village, of een door ons georganiseerd evenement bijwoont). Als drie jaar lang geen interactie plaatsvindt tussen u en ons, proberen we contact met u op te nemen om te vragen of u nog steeds een member wilt blijven.

Als we niets van u vernemen (of als u ons op enig moment vertelt dat u geen member meer wilt zijn), verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze administratie.

Er kunnen bepaalde persoonsgegevens zijn die we alleen hoeven te verzamelen om u een bepaalde service te kunnen leveren (als u bijvoorbeeld valetparkingservices van ons ontvangt, hebben we uw kentekennummer nodig om de service te kunnen uitvoeren). We verwijderen deze persoonsgegevens zodra de betreffende service is voltooid. We kunnen uw voorkeuren over de wijze waarop de service is geleverd niettemin bewaren zodat we uw beleving voor de volgende keer kunnen verbeteren.

Met wie we uw persoonsgegevens delen

Klik hier om te zien met wie we uw persoonsgegevens delen.

We delen uw persoonsgegevens onderling (zie Wie we zijn hierboven) door middel van gemeenschappelijke toegang tot een database die wordt gedeeld door alle Europese Villages. Elke Village deelt de persoonsgegevens van de eigen members met andere Villages door deze op te nemen in onze centrale database. Dit stelt u, als member, in staat te profiteren van de voordelen van uw Membership programma in alle Villages in heel Europa, zo ook door het verdienen en verzilveren van treats en rewards in meerdere Villages (overeenkomstig de Lidmaatschapsvoorwaarden).

Voor de hierboven beschreven doeleinden kunnen we uw persoonsgegevens ook verstrekken aan onze leveranciers en verwerkers die bepaalde zakelijke services voor ons uitvoeren. We delen uw persoonsgegevens met derden die:

 • transactiegegevens verwerken om te bepalen of u in aanmerking komt voor een treat of een reward; en
 • als u ons toestemming hebt gegeven om dat te doen:
  • namens ons met u communiceren via e-mail;
  • uw persoonsgegevens delen met social mediaplatforms (door middel van ons reclamebureau) die deze uitsluitend gebruiken om andere mensen te vinden die vergelijkbaar zijn met u en mogelijk ook geïnteresseerd zijn in de Villages of in Membership, zodat we hen advertenties kunnen tonen via deze social mediaplatforms;
  • uw locatie gebruiken om u specifieke elektronische berichten te sturen (op basis van uw locatie, op het moment dat u een e-mail of elektronisch bericht van ons opent); en
  • uw locatie gebruiken om u gerichte websitecontent te tonen wanneer u inlogt in uw Membership account.

In sommige gevallen kunnen de persoonsgegevens die we van u verzamelen ook worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER), en op die plaatsen biedt de wetgeving mogelijk niet dezelfde bescherming aan uw persoonsgegevens als de wetgeving in de EER. We zijn verplicht om erop toe te zien dat uw persoonsgegevens die door ons of onze leveranciers en partners die werken buiten de EER op een veilige manier worden verwerkt en worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en verwerking die in strijd is met de doeleinden die worden beschreven in deze Kennisgeving.

U kunt hier klikken voor een lijst van de leveranciers en verwerkers die we momenteel gebruiken, en andere partijen aan wie we uw persoonsgegevens bekendmaken. De koppeling bevat tevens informatie over de wijze waarop deze partijen uw persoonsgegevens gebruiken, de verwerking die ze uitvoeren buiten de EER en de maatregelen die worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen als dit het geval is. Deze informatie kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt over de maatregelen die we nemen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze worden verwerkt buiten de EER (zie Contact met ons opnemen hieronder).

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken:

 • indien we verplicht zijn uw gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen. In specifieke gevallen betreft dit tevens de uitwisseling van gegevens met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudebestrijding; en
 • aan opvolgende eigenaars of vervangende exploitanten van alle of een deel van onze respectieve bedrijfsonderdelen.

De wettelijke basis voor ons gebruik van uw persoonsgegevens

 1. De verwerking van uw e-mailadres door ons is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen ons met betrekking tot Membership (waarop de Lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing zijn).
 2. In bepaalde omstandigheden verwerken we uw persoonsgegevens nadat we uw toestemming daarvoor hebben verkregen om:
 • u marketingcorrespondentie toe te zenden;
 • te adverteren op social mediaplatforms;
 • uw locatie te gebruiken voor de toezending van specifieke berichten en inhoud aan u; en
 • uw locatie te gebruiken om de effectiviteit van onze berichten te bepalen.
 1. In de meeste gevallen is het in ons legitieme belang om de persoonsgegevens waarnaar hierboven wordt verwezen (zie Welke persoonsgegevens verzamelen we van u? hierboven) te verzamelen en te gebruiken om ons in staat te stellen:
 • u een service te bieden die zo nuttig, prettig en voordelig mogelijk voor u is, onder andere door ons contact met u persoonlijk te maken, erop toe te zien dat we u informeren over alle aanbiedingen die betrekking hebben op de Village van uw voorkeur, treats af te stemmen op uw specifieke voorkeuren en contact met u op te nemen via de communicatiemethode van uw voorkeur; en
 • beter inzicht te verkrijgen in ons klantenbestand zodat we onze services en marketingactiviteiten kunnen verbeteren (waarvan u ook kunt profiteren).

Tijdens het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens op grond van onze legitieme belangen (onder andere in verband met automatische beslissingen en profiling, zoals beschreven in Automatische beslissingen hieronder), moeten we een afweging maken of deze legitieme belangen opwegen tegen uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden. We kunnen alleen verdergaan als we beslissen dat uw belangen, rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

We hebben deze zaken overwogen, en wanneer we denken dat een risico bestaat dat inbreuk wordt gemaakt op een van uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden, zullen we uw persoonsgegevens niet gebruiken tenzij hiervoor een andere wettelijke basis bestaat (hetzij dat het noodzakelijk voor ons is om ons contract met u na te komen, of op grond van uw toestemming). We zijn bijvoorbeeld van mening dat het verzamelen van uw locatiegegevens opdringerig kan zijn. Daarom doen we dat uitsluitend met uw toestemming.

Wat gebeurt er als u ons niet de persoonsgegevens verstrekt waarom we vragen of ons vraagt te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens?

Voor uw registratie bij en gebruik van Membership hebben we alleen uw e-mailadres nodig. Als u ons echter op ons verzoek meer persoonsgegevens verstrekt, kunnen we u een betere service en beleving bieden. Zoals we hierboven hebben opgemerkt, verzamelen we ook bepaalde gegevens over uw activiteiten en transacties in Villages, zodat u kunt deelnemen aan het Membership Programma.

Als u ons vraagt het gebruik van uw persoonsgegevens te staken (zie Uw rechten hierboven), kunnen we u mogelijk niet alle voordelen van Membership bieden.

Hoe we contact met u opnemen

Het Membership Programma werkt het beste als we vrij met u kunnen communiceren om informatie over treats, rewards en andere aanbiedingen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn met u te kunnen delen.

Om u de voordelen als Member te kunnen bieden, kunnen we, als we uw toestemming hebben, contact met u opnemen per post, e-mail, sms, telefoon of andere methoden, met inbegrip van andere elektronische media als Facebook en social mediatoepassingen, uitsluitend met gebruikmaking van de contactgegevens die u op dat moment aan ons hebt verstrekt.

Als u dergelijke of bepaalde communicatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten via een van deze e-mailadressen. U kunt ook op enig moment uw contactvoorkeuren wijzigen door contact met ons op te nemen op het bovenstaande adres.

Automatische beslissingen

We maken gebruik van technologie waarmee uw aankoopgedrag in Villages wordt bijgehouden. Dit helpt ons een profiel te vormen van de merken en producten van uw voorkeur. Dit betekent voor u dat de kans groter is dat u aanbiedingen ontvangt die zijn afgestemd op uw specifieke voorkeuren, op basis van uw voorafgaande transacties. Dit betekent ook dat we niet dezelfde treats sturen naar al onze Members. Het is dus mogelijk dat u niet dezelfde aanbiedingen ontvangt als een ander Member. Als u het niet eens bent met een automatische beslissing die door onze technologie met betrekking tot u is genomen, kunt u ons dat laten weten (zie Contact met ons opnemen hieronder). U kunt ook beschikken over het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van automatische beslissingen of om ons hierbij bepaalde beperkingen op te leggen (zie Uw rechten hierboven).

De wettelijke basis voor ons om gebruik te maken van deze automatische beslissingen (of “profilering”) is ons legitieme belang om dat te doen, rekening houdend met de vraag of inbreuk wordt gemaakt op uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden door dit type verwerking. Zie De wettelijke basis voor ons gebruik van uw persoonsgegevens (hierboven) voor meer informatie.

Verzoeken aan ons

We zijn wettelijk verplicht te voldoen aan verzoeken en kosteloos informatie te verstrekken, uitgezonderd wanneer uw verzoeken duidelijk ongegrond of excessief zijn (met name door de herhaalde aard ervan) in welk geval we redelijke kosten in rekening mogen brengen (rekening houdend met de administratieve kosten die zijn verbonden aan de verstrekking van de informatie of communicatie, of het ondernemen van de verzochte actie), of mogen weigeren te voldoen aan het verzoek.

We vragen u uw verzoek zorgvuldig te overwegen voordat u het indient. We zullen zo snel mogelijk reageren. In het algemeen betekent dit binnen een maand na ontvangst van het verzoek, maar als de afhandeling van uw verzoek lager gaat duren, zullen we u dat laten weten.

Contact met ons opnemen

Als u om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen (bijvoorbeeld om uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming uit te oefenen, zoals hierboven beschreven), kunt u uw verzoek toezenden met gebruikmaking van deze gegevens.