Des de “The Bicester Collection” sempre hem promogut i garantit el compliment de la normativa. No obstant, li demanem que ens informi de possibles infraccions. El nostre objectiu és evitar que es puguin cometre i, en cas de produir-se, poder investigar-les ràpidament. Per aquest motiu, hem desenvolupat el nostre Protocol de Sistema Intern de la Informació, al qual pot accedir a través del següent enllaç. Els nostres empleats disposen d’una plataforma interna, mentre que la resta d’interessats poden utilitzar la següent direcció de correu electrònic: canaldeinformantes@valueretail.com. Per descomptat, oferim totes les garanties de protecció necessàries als informants. Gràcies per donar suport al nostre compromís de compliment normatiu.