Maasmechelen Village Privilege Privacy Notice
Maasmechelen Village Privilege Privacy Notice

Membership Algemene Voorwaarden

Als u zich vanaf 26 maart 2018 aanmeldt, zijn dit uw effectieve voorwaarden Gasten die zich vóór 26 maart 2018 registreren, deze algemene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf 12 april 2018

 1. Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op het Bicester Collection Membership Programma (“Membership Programma”). De organisator van het Membership Programma is Value Retail Management Ltd., 50 Pingle Drive, Bicester, OX26 6WD, Verenigd Koninkrijk (“we” of “ons”).

Het Membership Programma kan leden van tijd tot tijd diverse voordelen bieden, zoals prijsvragen verlotingen, toegang tot de VIP Room, VIP-kaarten en cadeaubonnen (“Treats en Rewards”). Voor Treats en Rewards gelden afzonderlijke voorwaarden. Elk van de Value Retail Villages in het Verenigd Koninkrijk en Europa kan Treats en Rewards aanbieden. U kunt kiezen van welke Village u Treats en Rewards wilt ontvangen.

De Privacykennisgeving voor Membership, hier beschikbaar, bevat verdere informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens in het kader van Membership worden verzameld en verwerkt. Het contract tussen ons vereist dat we uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Privacykennisgeving.

De Voorwaarden kunnen op enig moment door ons worden gewijzigd en we zullen u per e-mail van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen voordat deze van kracht worden. De huidige versie wordt tevens hier weergegeven. Als u niet akkoord gaat met wijzigingen die we aanbrengen in de Voorwaarden, hebt u het recht uw Membership te beëindigen zonder verdere kosten of sancties. Als u beslist dat te doen, verzoeken we u ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Als u gebruik blijft maken van uw Membership, wordt u geacht de nieuwste versie van de Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Als we voornemens hebben een wijziging in de Voorwaarden aan te brengen die aanzienlijke gevolgen zal hebben voor u of uw wettelijke rechten, zullen we u vragen om uw instemming met de wijziging.

Als u niet instemt met een wijziging wanneer we u vragen dat te doen (of als u contact met ons opneemt om te vertellen dat u niet akkoord gaat met een wijziging waarvan we u op de hoogte hebben gebracht), beëindigen we uw Membership na u redelijke gelegenheid te hebben geboden om voordelen die u tot dat moment hebt opgespaard te verzilveren.

 1. Om Member te kunnen zijn van het Membership Programma moet u 18 jaar of ouder zijn en in staat zijn elektronische kennisgevingen van het Membership Programma te ontvangen in de door ons gebruikte vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld een e-mailadres). Membership is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door leden.

 2. Membership is volledig onder voorbehoud van onze goedkeuring en we kunnen een aanvraag om welke reden dan ook weigeren. Elke persoon mag slechts één actief Membership hebben. We behouden ons het recht voor extra memberships op enig moment te weigeren, samen te voegen of te sluiten. We behouden ons het recht voor het aantal memberships binnen een huishouden te controleren en vermoedelijke dubbele memberships te annuleren.

 3. U kunt Membership op enig moment verlaten door contact met ons op te nemen. 

 4. U dient ons op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke of membershipsgegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies van Treats of Rewards als gevolg van het feit dat uw gegevens verouderd of onnauwkeurig zijn.

 5. We kunnen het Membership Programma op elk moment beëindigen. 

 6. We kunnen uw Membership Programma op elk moment opzeggen als we geloven dat u de Voorwaarden hebt geschonden of zich schuldig hebt gemaakt aan ongepast of misleidend gedrag of misbruik.

 7. We kunnen Treats en/of Rewards op enig moment, geheel naar eigen goeddunken, wijzigen, weigeren te verstrekken, intrekken of annuleren.

 8. Treats en Rewards zijn uw verantwoordelijkheid, evenals de beveiligingsgegevens met betrekking tot uw Membership. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies voortvloeiend uit uw verzuim om de veiligheid daarvan te waarborgen.

 9. Treats en Rewards zijn niet overdraagbaar (tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald in de betreffende aanbieding), en kunnen niet worden gekocht, verkocht of op welke manier dan ook worden verhandeld. U kunt slechts gebruikmaken van één Treat of Reward tegelijk, en deze kunnen niet worden gecombineerd met een andere Treat of Reward.

 10. Voor alle Treats en Rewards geldt een vervaldatum. Na deze datum kunnen ze niet meer worden gebruikt of opnieuw verstrekt. Treats en Rewards die verloren zijn gegaan of zoek zijn geraakt worden niet opnieuw verstrekt. Treats en Rewards kunnen alleen worden verzilverd op de vermelde locatie.

Veel voordelen van Membership worden aangeboden door de deelnemende winkels zelf. Afgezien van hetgeen wettelijk verplicht is, (i) aanvaardt Membership geen enkele verantwoordelijkheid voor de aanbiedingen die door de deelnemende winkels worden gedaan; en/of (ii) geeft Membership geen garanties met betrekking tot de goederen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de kwaliteit ervan) die het lid mogelijk verkrijgt bij de relevante deelnemende winkel, in het kader van de aanbieding. 

 1. De Voorwaarden worden beheerst door Engels recht, maar dit beperkt niet de rechten waarover u beschikt in het EU-land waar u woont. Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de gerechtshoven van Engeland en Wales, hetgeen betekent dat u vorderingen voor het afdwingen van uw consumentenbeschermingsrechten in verband met deze Voorwaarden kunt indienen in Engeland of in het EU-land waar u woont.

De voordelen

Exclusieve aanbiedingen, speciale toegang tot shopping evenementen, uitnodigingen voor Private Sales, traktaties en leuke beloningen en onmisbare extra’s van je favoriete boetieks.