Toegankelijkheid

Inleiding tot toegankelijkheid van de website

Het ontwerp en de vervaardiging van deze website is ontwikkeld met het oog op toegankelijkheid, wat betekent dat eigenschappen zoals knoppen gebouwd zijn met HTML/CSS zonder het gebruik van grafische elementen of afbeeldingen.

Deze website is bedoeld om te voldoen aan de richtlijnen van W3C (World Wide Web Consortium). Deze richtlijnen zijn onderverdeeld in controlepunten die vervolgens kunnen worden onderverdeeld in drie prioriteiten; waarbij aan prioriteit 1 moet worden voldaan, aan prioriteit 2 zou moeten worden voldaan en prioriteit 3 wordt voldaan om niveaus van naleving te verkrijgen. Websites kunnen worden gecategoriseerd volgens conformiteit, waarbij niveau A betekent dat aan alle controlepunten van prioriteit 1 is voldaan, niveau AA betekent dat aan alle controlepunten van prioriteit 2 is voldaan en niveau AAA betekent dat aan alle controlepunten van prioriteit 3 is voldaan.

Deze website is ontworpen en ontwikkeld om het grootste deel op niveau A en AA te laten voldoen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de richtlijnen van W3C voor Toegankelijkheid. 

Gebruik van afbeeldingen

De afbeeldingen op deze website zijn voorzien van alternatieve typografische attributen ook wel bekend als alt-text; dus wanneer een beeld op een pagina wordt gebruikt, wordt het ook in de alt-tekst omschreven.

Dit betekent dat de afbeelding kan worden begrepen door tekstbrowsers en aanpassingsgerichte technologieën zoals schermlezers. Als een afbeelding er enkel is voor de versiering, is het typografische attribuut voor de afbeelding leeg om te kunnen voldoen aan de aanvaarde beste praktijken.

Waar mogelijk is live-tekst gebruikt in plaats van grafische voorstellingen om de downloadtijd van de pagina te reduceren en om de controle over de tekstgrootte te vergroten.

Wijzigingen in het formaat van lettertypen en browser comptabiliteit

Deze website maakt gebruik van tekengroottes die u kunt beheren met behulp van uw webbrowser. De lay-out van de website is ontworpen om de breedte van elke browser te vullen en u kunt het formaat ook wijzigen al naar gelang uw weergavevoorkeuren.

De website is getest op compatibiliteit met de laatste drie belangrijke versies van iOS Android, Internet Explorer, Google Chrome en Safari.

Help ons om u te helpen

We streven er steeds naar om de prioriteit A, AA, en waar mogelijk AAA na te leven voor controlepunten zoals opgenomen in de richtlijnen van W3C Webcontent Toegankelijkheid. Deze website wordt ook op regelmatige basis getest door het gebruik van een combinatie van geautomatiseerde instrumenten en handmatig testen.