Bicester Village Boutique Careers Main Image
Bicester Village Boutique Careers Main Image

Carrières Privacybeleid

Dit privacybeleid (het "Beleid") heeft betrekking op informatie over u die wij (Value Retail Management Ltd., samen met onze gelieerde bedrijven, zie ‘Wie wij zijn’ hieronder) verzamelen en gebruiken in verband met uw gebruik van de Merk-wervingssite. Wij beheren de Merk-wervingssite om u in staat te stellen om arbeidskansen bij de winkels in de Value Retail Villages (in dit beleid aangeduid als “Merkpartners“) te verkennen en te vragen om daar in aanmerking voor te komen.

U dient het Beleid te lezen om de basis te begrijpen waarop wij en de Merkpartners uw informatie zullen gebruiken, inclusief de informatie die wij over u verzamelen, hoe de informatie wordt gebruikt, waar de informatie wordt opgeslagen en aan wie de informatie wordt bekendgemaakt.

Raadpleeg ‘Uw rechten’ hieronder voor informatie over de rechten die u hebt met betrekking tot de informatie die wij over u verwerken. Dit beleid is alleen van toepassing op uw gebruik van de Merk-wervingssite en is van toepassing bovenop ons individuele privacybeleid dat betrekking heeft op ons gebruik van informatie over u anders dan in verband met de Merk-wervingssite.

Onze Merk-wervingssite wordt gehost door iCIMS, Inc ("iCIMS"), een externe dienstverlener. Voor informatie over het gebruik van cookies door iCIMS en hoe iCIMS uw persoonlijke gegevens beveiligt, moet u het privacybeleid van iCIMS bekijken dat hier beschikbaar is.

Door ons persoonlijke informatie te verstrekken via de Merk-wervingssite, erkent u dat dit beleid van toepassing is op uw gebruik ervan en dat wij en de Merkpartners informatie over u kunnen verwerken op de manier en voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

Privacy-commitment

We doen er zoveel mogelijk aan om uw privacy te beschermen. Wij zullen uw persoonlijke informatie die wordt verstrekt via de Merk-wervingssite gebruiken zoals uiteengezet in dit Beleid. We zullen uw persoonlijke gegevens veilig bewaren en voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wie wij zijn

Klik hier om te zien wie we zijn. De vermelde entiteiten zijn de beheerders van de Merk-wervingsservice die wordt aangeboden via de Merk-wervingssite of zijn de eigenaren en exploitanten van de Bicester Collection. Verwijzingen in deze Overeenkomst naar “wij” of “ons” hebben betrekking op de genoemde entiteiten. Wij zijn "verwerkingsverantwoordelijken" van de persoonlijke informatie die we over u verzamelen door uw gebruik van de Merk-wervingssite, die we gezamenlijk beheren.

We beheren de Merk-wervingsservice die wordt aangeboden via de Merk-wervingssite, maar zullen niet direct betrokken zijn bij de aanstellingsprocedure van de Merkpartners.

Raadpleeg ‘Met wie delen we uw informatie?’ hieronder voor meer informatie over wie de Merkpartners zijn en hoe ze uw gegevens zullen gebruiken.

Welke informatie verzamelen we over u?

De Merk-wervingssite wordt beschikbaar gesteld aan de Merkpartners om hun aanstellingsprocedure te ondersteunen. De persoonlijke informatie die u verstrekt aan de Merk-wervingssite om uw profiel te maken en aanvragen in te dienen, omvat de persoonlijke gegevens die u ons moet verstrekken om een account aan te maken, zoals uw naam, geslacht, woonadres, e-mailadres, telefoonnummers van contactpersonen en de posities waarvoor u belangstelling hebt om op te solliciteren. U kunt er ook voor kiezen om een gedeelte of al deze informatie te verstrekken door u aan te melden bij het Talent Network van de Merk-wervingssite. U kunt ervoor kiezen om de vereiste gegevens zelf in te vullen, of door in te loggen via Facebook, Google+ of LinkedIn. Als u zich aanmeldt via een dergelijke sociale media-account, zal alle informatie die u ons verstrekt, alleen door ons worden gebruikt om basisgegevens voor de Merk-wervingssite te voltooien - we zullen geen andere informatie verzamelen van uw sociale media of andere online-accounts.

U kunt er ook voor kiezen om een kopie van uw curriculum vitae door te geven als onderdeel van uw profiel of als onderdeel van het deelnemen aan het Talent-netwerk, dat kan bestaan uit:

 1. Gegevens over uw vorige dienstverband, zoals uw arbeidsverleden (inclusief of u eerder in dienst bent geweest bij ons of een Merkpartner) en alle verdere informatie over uw arbeidsverleden die u erin op wilt nemen;

 2. Details over uw kwalificaties zoals uw vaardigheden, kwalificaties, opleiding, de talen die u spreekt en de vaardigheid daarin, uw bevoegdheid om in een bepaald land te werken (bijvoorbeeld uw nationaliteit of visumdetails), en uw ervaring in bepaalde gebieden en branches; en

Details over uw voorkeuren, zoals posities waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, informatie over wanneer u beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek, of kunt beginnen met werken (dat wil zeggen uw huidige opzegtermijn) of wanneer u kunt werken (bijvoorbeeld volledig of in deeltijd of in het weekend).

Merk op dat de Merk-wervingsprocedure het toelaat om verdere informatie op te nemen die u relevant acht voor uw sollicitatie. Hoewel we niet van u eisen dat u dergelijke informatie verstrekt, kunt u aanvullende persoonlijke informatie verstrekken en zullen wij alle informatie, inclusief persoonlijke informatie die u verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie, bewaren en verwerken.

Als u succesvol bent met een sollicitatie, kunnen wij en/of de Merkpartners ook informatie over u verzamelen van derden, zoals referenten, partners voor screening van kandidaten, eerdere werkgevers of onderwijsinstellingen.

Met wie delen we uw informatie?

Uw informatie wordt gedeeld met en beschikbaar gesteld aan Merkpartners die de Merk-wervingssite van tijd tot tijd gebruiken. De Merkpartners zijn de rechtspersonen die de exploitanten zijn van de boetieks binnen Value Retail Villages die van tijd tot tijd zullen veranderen. U kunt kiezen welke Merkpartners toegang hebben tot uw informatie.

De Merkpartners die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en deze verwerken via de Merk-wervingssite, zijn ook verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens binnen de wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in het VK, de EU en de EER. Waar dit het geval is, zal in de privacykennisgeving van de Merkpartner (die normaliter beschikbaar is op hun website worden uiteengezet hoe zij uw informatie zullen behandelen.

U kunt bepalen met welke Merkpartners uw informatie wordt gedeeld door specifieke sollicitaties bij door u geselecteerde Merkpartners (waarbij alleen die Merkpartner uw informatie kan bekijken), of door uw informatie beschikbaar te stellen aan alle Merkpartners (een “algemene sollicitatie”). U kunt ook selecteren welke Merkpartners uw informatie zullen zien aan de hand van de instellingen in uw profiel op de Merk-wervingssite.

We zullen uw informatie ook delen met andere Value Retail-entiteiten die toegang moeten hebben tot uw informatie om de Merk-wervingssite te beheren en met iCIMS, de externe aanbieder van de Merk-wervingssite. Van tijd tot tijd kunnen we uw informatie mogelijk ook delen met andere externe dienstverleners (zoals onze externe IT-providers) die namens ons informatie verwerken voor het beheer en de levering van de Merk-wervingssite.

Verder kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken in beperkte omstandigheden:

 1. Als we verplicht zijn uw informatie vrij te geven of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals het verstrekken van uw informatie aan overheidsinstanties of toezichthouders);

 2. Om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat, in specifieke gevallen, het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude; en

 3. Aan nieuwe eigenaars of opvolgers van exploitanten van al onze respectievelijke bedrijfsonderdelen of een deel daarvan.

Hoe we uw informatie gebruiken

Als u ervoor kiest om de Merk-wervingssite te gebruiken, zal de informatie die u verstrekt of die wij van derden verzamelen in verband met uw gebruik van de Merk-wervingssite voor de volgende redenen worden gebruikt:

 • Wij gebruiken de informatie die over u wordt bewaard om de Merk-wervingssite te beheren onder andere om u kennisgevingen van wijzigingen op de site te sturen, en we kunnen ook periodiek contact met u opnemen om uw persoonlijke gegevens bij te werken en, als u uw toestemming hebt gegeven, u algemene e-mailberichten te sturen over wervingsevenementen en vacatures bij Merkpartners. Wanneer er nieuwe banen worden toegevoegd aan de Merk-wervingssite die aansluiten op de door u aangegeven interesses, sturen we u vacaturemeldingen per e-mail. We zullen uw informatie ook gebruiken voor analyse van hoe effectief de Merk-wervingssite is en om te besluiten of er verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

 • De Merkpartners zullen uw informatie gebruiken om u te beoordelen voor vacatures bij Value Retail Villages. De Merken kunnen met u communiceren over deze kansen en als uw sollicitatie succesvol is, zal de informatie worden gebruikt om uw dienstverband met hen te verwerken. Ze zullen u niet altijd op de hoogte stellen als uw sollicitatie niet succesvol is. Uw informatie wordt opgeslagen op de Merk-wervingssite en u kunt inloggen op het systeem en bijhouden hoe een sollicitatie vordert.

Als u ervoor kiest om de informatie alleen beschikbaar te stellen in verband met een specifieke rol bij een Merkpartner (een "specifieke vacature"), dan is de informatie die wordt verzameld via de Merk-wervingssite alleen beschikbaar voor die Merkpartner, die in staat zal zijn om uw informatie op de Merk-wervingssite te bekijken en uw informatie over te dragen naar de eigen systemen.

Als u informatie hebt verstrekt als onderdeel van een algemene sollicitatie of als u ervoor kiest deze beschikbaar te maken voor beoordeling door alle Merkpartners, dan is de informatie die wordt verzameld via de Merk-wervingssite beschikbaar voor alle huidige en toekomstige Merkpartners van wie elk uw informatie over de Merk-wervingssite zal kunnen bekijken en uw informatie naar de eigen systemen zal kunnen overbrengen. Als u wordt beoordeeld voor een rol bij een Merkpartner, kunt u ervoor kiezen dat uw informatie tegelijkertijd door andere Merkpartners bekeken kan worden of dat u uw informatie beperkt tot alleen de Merkpartner die u voor die functie beoordeelt.

Bij zowel een specifieke sollicitatie als een algemene sollicitatie zal, zodra een Merkpartner toegang heeft tot uw informatie, die betreffende partner de informatie gebruiken voor eigen doeleinden en zijn zij verantwoordelijk voor het veiligstellen van dergelijke informatie en het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij of onze Merkpartners kunnen de door u verstrekte informatie gebruiken om per post, telefoon, sms-bericht of e-mail contact met u op te nemen in verband met uw sollicitatie of gebruik van de Merk-wervingssite, volgens uw voorkeuren.

De wettelijke basis voor gebruik van uw gegevens door ons

 1. Wij (en alle Merkpartners die u verkiest om uw informatie mee te delen) hebben een rechtmatig belang bij het verzamelen en verwerken van de hierboven genoemde persoonsgegevens (zie ‘Welke informatie verzamelen we over u?’) zodat we:
 2. U toegang tot de Merk-wervingssite kunnen geven, die kunnen beheren en uw sollicitaties aan onze Merkpartners kunnen doorsturen;
 3. U op de hoogte kunnen houden van wijzigingen op de Merk-wervingssite;
 4. U kunnen voorzien van relevante training, trainingsmateriaal en andere informatie als u erin slaagt een positie te verwerven bij een Merk-wervingspartner;
 5. Ervoor kunnen zorgen dat ons wervingsaanbod effectief en nuttig is voor onze Merkpartners.

Onze Merkpartners gebruiken uw informatie om:

 1. Alle sollicitaties te verwerken die u indient voor een specifieke vacature of uw geschiktheid te beoordelen voor beschikbare posities wanneer u een algemene sollicitatie doet;
 2. Met u te communiceren over sollicitaties die u hebt ingediend;
 3. Een pre-employment screening uit te voeren (voor zover nodig is voor de aanstelling en toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied) of verificatiecontroles uit te voeren die de Merkpartner kan doen als uw sollicitatie succesvol is; en
 4. Voor andere doeleinden zoals vermeld in de privacykennisgeving van de Merkpartner.

Wij hebben de impact van het verwerken van uw gegevens om de hierboven genoemde redenen beoordeeld en hebben uw belangen, rechten en vrijheden tegen onze belangen afgewogen bij het op deze manier verwerken van uw gegevens. Deze beoordeling is gebruikt om de manier te implementeren waarop we uw gegevens verwerken om ervoor te zorgen dat uw rechten adequaat worden beschermd. Als u meer informatie wilt over dit proces, raadpleeg dan ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

Verder kunnen we uw persoonlijke gegevens mogelijk ook verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder die met betrekking tot de behandeling van klachten, en onderzoeken of rechtszaken.

In bepaalde omstandigheden verwerken wij uw persoonlijke gegevens na het verkrijgen van uw toestemming om contact met u op te nemen over andere vacatures waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment weer in te trekken (zie ‘Uw rechtenhieronder’).

Hoelang houden we uw gegevens bij?

Alle informatie die wordt verstrekt in verband met een sollicitatie voor een specifieke functie wordt gedurende maximaal 12 maanden bewaard op de Merk-wervingssite, zodat u op elk moment ervoor kunt kiezen deze algemeen beschikbaar te maken zodat alle Merkpartners dit kunnen zien. Als u een algemene sollicitatie heeft ingediend, blijft uw informatie beschikbaar op de Merk-wervingssite zolang u de site actief gebruikt. Als u de site gedurende 12 maanden niet actief heeft gebruikt, wordt uw informatie automatisch verwijderd. U kunt ook op elk gewenst moment ervoor kiezen om uw account voor de Merk-wervingssite te verwijderen.

Alle informatie die u beschikbaar stelt aan een Merkpartner, wordt bewaard in overeenstemming met het beleid inzake gegevensbewaring van die Merkpartner.

Waar wij uw informatie opslaan of verwerken

Om het ons mogelijk te maken de Merk-wervingssite aan te bieden, zal de informatie die u verstrekt via de Merk-wervingssite of die we verzamelen van derden worden overgebracht naar, opgeslagen bij of geopend vanuit, bestemmingen buiten de EU en EER, inclusief door iCIMS in Canada en de Verenigde Staten van Amerika in verband met hosting en het beheer van de Merk-wervingssite.

Wij hebben de plicht erop toe te zien dat uw persoonsgegevens die door ons of door onze toeleveranciers of partners buiten de EU worden verwerkt vertrouwelijk worden behandeld en worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en alle vormen van verwerking die niet in overeenstemming zijn met de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven. Raadpleeg ‘Contact met ons opnemen’ hieronder voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die we gebruiken om uw informatie te beschermen wanneer deze buiten de EER wordt overgedragen en de manier om een kopie ervan te verkrijgen of waar ze beschikbaar zijn gemaakt.

Merkpartners kunnen uw informatie mogelijk ook van de Merk-wervingssite overdragen naar systemen die buiten de EU en EER worden gehost. Wanneer zij dit doen, zijn die Merkpartners verantwoordelijk voor het ervoor zorgen dat dergelijke overdrachten plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoewel we ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u online indient, niet garanderen en u doet dit op eigen risico. We raden u aan om uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere inloggegevens op een veilige plaats te bewaren, terwijl u zelf verantwoordelijk bent, samen met de Merkpartners, voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons verstrekt.

Uw rechten

U hebt wettelijk gezien bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. We hebben deze rechten hieronder vermeld, en als u meer informatie nodig heeft of als u een van deze rechten wilt uitoefenen, laat ons dit dan weten (zie ‘Contact met ons opnemen’ hieronder). U kunt ook meer informatie en advies over uw rechten verkrijgen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land.

 1. Het recht op informatie:

U hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over de wijze waarop we uw gegevens gebruiken en over uw rechten. Daarom geven we u de informatie in dit Beleid.

 1. Het recht op toegang:

U hebt recht op toegang tot uw gegevens (als die door ons worden verwerkt) en bepaalde andere gegevens (vergelijkbaar met het recht dat wordt verleend in dit Beleid). Dit stelt u in staat te controleren of we uw gegevens gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Het recht op rectificatie:

U hebt recht op correctie van uw gegevens als deze onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.

 1. Het recht op verwijdering:

Dit staat ook bekend als ‘het recht om te worden vergeten’. Eenvoudig gezegd kunt u op grond hiervan vragen uw gegevens te wissen of te verwijderen als er geen dwingende reden voor ons bestaat om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen wisrecht. Er zijn uitzonderingen en we beslissen van geval tot geval om al of niet gegevens te wissen als we het verzoek ontvangen om van dit recht gebruik te maken.

 1. Het recht op beperking van verwerking:

U hebt het recht verder gebruik van uw gegevens te ‘blokkeren’ of te belemmeren. Wanneer de verwerking beperkt is, mogen we uw gegevens nog wel bewaren, maar mogen we deze niet meer gebruiken. We houden een lijst bij van de mensen die ons hebben gevraagd verder gebruik van hun gegevens te ‘blokkeren’ om erop toe te zien dat deze beperking ook in de toekomst wordt gerespecteerd.

 1. Het recht op dataportabiliteit (ook wel gegevensoverdraagbaarheid genoemd):

U hebt mogelijk het recht om informatie die u ons heeft verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm te verkrijgen.

 1. Het recht om een klacht in te dienen:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming over de wijze waarop we uw persoonsgegevens behandelen of verwerken, met name in het land waar u woont, werkt of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

 1. Het recht op intrekking van toestemming:

Als u ons toestemming hebt gegeven om iets te doen met uw persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming op enig moment in te trekken. (Dit betekent echter niet dat hetgeen we tot dat moment met uw persoonsgegevens hebben gedaan onwettig wordt.)

 1. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking die wordt uitgevoerd vanwege onze legitieme belangen. Als we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijden, of als we uw persoonlijke gegevens nodig hebben om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, kunnen we deze blijven verwerken.

We handelen meestal op verzoeken en verstrekken kosteloos informatie, maar we kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie te dekken voor:

 1. ongegronde of buitensporige/herhaalde verzoeken, of
 2. verdere exemplaren van dezelfde informatie.

We kunnen echter ook het recht hebben om te weigeren om op het verzoek te reageren. Maak een verantwoorde afweging van uw verzoek voordat u het indient. We zullen zo snel mogelijk reageren en in het geval dat we besluiten u een redelijke vergoeding in rekening te brengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. In het algemeen zullen we binnen een maand reageren, maar als de behandeling van uw verzoek langer gaat duren, zullen we contact met u opnemen om u daarvan op de hoogte te stellen.

Wanneer uw verzoek betrekking heeft op informatie die afzonderlijk wordt verwerkt door een Merkpartner, is de Merkpartner de enige beheerder van die informatie die deze voor eigen doeleinden gebruikt en is die zelf verantwoordelijk voor het rechtstreeks reageren op verzoeken om gegevensbescherming. U kunt de bovenstaande rechten ook uitoefenen bij onze Merkpartners die uw persoonlijke gegevens verwerken. Om dit te doen, moet u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende Merkpartner(s).

Contact met ons opnemen

Als u om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen (bijvoorbeeld om uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming uit te oefenen zoals hierboven uiteengezet), kunt u contact met ons opnemen via villagecareers@bicestervillage.com of via het onderstaande adres.

Village Careers Administrator

Zetellaan 100 3630 Maasmechelen België

We kunnen kleine wijzigingen aanbrengen in deze privacykennisgeving. Wanneer we zulke wijzigingen aanbrengen, zullen we de bijgewerkte kennisgeving publiceren op de Merk-wervingssite. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we aanvullende stappen ondernemen om u hiervan op de hoogte te stellen.