Maasmechelen Village Privacykennisgeving

 • Inleiding
 • Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen
 • Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en voor welke doeleinden
 • De typen persoonsgegevens en informatie die we verzamelen
 • Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en hoe we die gebruiken
 • Delen van uw persoonsgegevens
 • Kinderen
 • Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren
 • Vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens
 • Toegang tot uw informatie en uw andere rechten
 • Wijzigingen in deze Privacykennisgeving

Inleiding

Maasmechelen Village maakt zich sterk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Het zijn uw gegevens, en dat respecteren we. Deze Privacykennisgeving (de “Kennisgeving”) biedt gedetailleerde informatie over wanneer en waarom we persoonsgegevens van u verzamelen, hoe we die gebruiken en hoe we die beschermen. Deze Kennisgeving beschrijft ook uw recht om ons te verzoeken tot verwijdering, bijwerken, overdracht of toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze Privacykennisgeving heeft betrekking op uw bezoek aan Maasmechelen Village, met inbegrip van de diensten die u gebruikt en andere gegevens die we verzamelen tijdens uw verblijf. Mogelijk zijn ook andere Privacykennisgevingen van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer nu transacties uitvoert met Privilege of gebruikmaakt van de Websites of de Village App

Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

In deze Kennisgeving wordt uitgelegd hoe Maasmechelen Village zetellaan 100, 3630 Maasmechelen uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beheert in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In de meeste gevallen zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens die in deze Kennisgeving worden beschreven. Als u vragen hebt over deze Kennisgeving of gebruik wilt maken van uw rechten die in deze Kennisgeving worden uiteengezet, verzoeken we u per e-mail contact met ons op te nemen via [legal@maasmechelenvillage.com](https://mailto: legal@maasmechelenvillage.com)

Meer informatie

Klik hier om te zien wie we zijn. De entiteiten die hier worden vermeld zijn de eigenaars en exploitanten van retail outlet villages (Villages) onder de merknaam The Bicester Collection. Verwijzingen in deze Kennisgeving naar “we”, “wij”, “ons” of “onze” zijn vermeldingen naar de genoemde entiteiten. De genoemde entiteiten zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken en maken zich sterk voor de bescherming van uw privacy.

Als gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken hebben we onderling regelingen getroffen om erop toe te zien dat uw persoonsgegevens op de juiste wijze en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming worden behandeld. Deze regelingen weerspiegelen onze respectieve functies en verantwoordelijkheden met betrekking tot u en uw persoonsgegevens. Hierbij wordt rekening gehouden met welke entiteit zich in de beste positie bevindt om onze diensten en verplichtingen te vervullen. Onze onderlinge regelingen hebben geen gevolgen voor uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem gerust contact met ons op via het bovenstaande adres voor meer informatie over deze regelingen.

Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en voor welke doeleinden

In het algemeen verzamelen we gegevens van u als gast van Maasmechelen Village wanneer u gebruikmaakt van de door ons geboden diensten en faciliteiten. Hiertoe behoren mogelijk onze wifi-service in de Village, leenapparatuur, onze persoonlijke shopper of andere diensten, deelname aan foto- en filmopnamen, aankoop van cadeaubonnen, verzilvering van airmiles of punten van andere vasteklantenprogramma’s, deelname aan verlotingen en andere prijsvragen of contact met onze Community Teams.

We verzamelen ook persoonsgegevens van u door middel van onze bewakingstechnologieën, die worden toegepast om een veiligere omgeving te bieden voor onze gasten. We voldoen aan onze informatieplicht op de betreffende locaties met videobewaking.

Meer informatie

We verzamelen informatie op een aantal manieren die hieronder worden vermeld. Merk op dat niet alle diensten beschikbaar zijn op alle locaties.

• Wanneer u een verbinding maakt met en gebruikmaakt van onze wifi-services. Tot deze gegevens behoren het MAC-adres van uw apparaat (een unieke identifier van uw apparaat), het type apparaat dat u gebruikt en wanneer u opnieuw een verbinding maakt met de service. Deze gegevens worden verzameld voor administratieve en statistische doeleinden. Als u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, gebruiken we dit om contact met u op te nemen over ons Privilege-programma.

• Wanneer u deelneemt aan foto- of videosessies voor promotionele en advertentiedoeleinden. Als u ervoor kiest onderdeel te zijn van onze campagnes, vragen we u altijd om uw uitdrukkelijke toestemming. Op locaties waar fotosessies plaatsvinden worden altijd borden neergezet zodat u deze locaties kunt vermijden als u dat wenst.

• Wanneer u zaken gebruikt die ons eigendom zijn, zoals paraplu’s, rolstoelen, scootmobielen, wandelwagens of hondenbuggy’s, of wanneer u gebruikmaakt van onze faciliteiten voor valet parking, kinderopvang, hondenopvang, telefoon opladen en bagageopslag. Hierbij kunnen bijvoorbeeld betalingsgegevens of een identiteitsgegevens worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve en statistische doeleinden.

• Wanneer u ons vraagt uw aankopen te registreren voor vasteklantenprogramma’s (bijvoorbeeld van een luchtvaartmaatschappij of een ledenvereniging) om het mogelijk te maken punten te sparen, of wanneer we u helpen bij vragen over dergelijke programma’s.

• Wanneer u gebruikmaakt van onze personal shopperdiensten, inclusief Virtueel winkelen, vragen we u informatie te verstrekken over uw naam, contactgegevens, geboortedatum, merk- en stijlvoorkeuren, kleding- en schoenmaat en andere informatie om ons te helpen u een zoveel mogelijk persoonlijke beleving te bieden. We kunnen virtuele winkeldiensten aanbieden via mobiele berichten van WhatsApp for Business.

• Wanneer u cadeaubonnen aanschaft, kan het zijn dat we identiteitsgegevens moeten verzamelen om te voldoen aan vereisten inzake het bestrijden van witwaspraktijken, met inbegrip van het overleggen van een identiteitsbewijs. Als u een cadeaubon koopt voor iemand anders en ons vraagt deze te bezorgen, registreren we de naam, het postadres en het e-mailadres van de geadresseerde aangeleverd door u.

• Wanneer u ons vraagt artikelen die u in de village hebt gekocht thuis te laten bezorgen, registreren we het bezorgadres voor administratieve doeleinden en ten behoeve van de bezorgdienst. Merk op dat we gebruikmaken van een derde partij voor het uitvoeren van deze dienst.

• Wanneer u gegevens plaatst op openbaar toegankelijke sociale mediasites, kan het voorkomen dat we u toestemming vragen om uw inzendingen te delen met onze sociale community.

• Wanneer u deelneemt aan een evenement, verloting of prijsvraag georganiseerd door Maasmechelen Village leggen we uw gegevens vast voor administratieve en bezorgingsdoeleinden. Houd er rekening mee dat verlotingen en prijsvragen zijn onderworpen aan afzonderlijke algemene voorwaarden waarvan u in kennis wordt gesteld.

• Wanneer we diensten uitvoeren zoals gevonden voorwerpen leggen we gegevens vast om de artikelen te kunnen teruggeven aan de eigenaars. Als u verloren eigendommen ophaalt, kunnen we u vragen om uw identiteit te bewijzen of om te bewijzen dat u de eigenaar bent.

• Wanneer u in contact treeft met onze Community Teams kunnen we gegevens vastleggen ten behoeve van onze maatschappelijke ondersteuningsprojecten. We gebruiken uw gegevens voor administratieve doeleinden.

• Wanneer u digitale boekingstools gebruikt om uw bezoek en / of uw in-village-ervaring te verbeteren, zoals toegangstickets en digitaal wachtrijbeheer

• Wanneer u Hands-Free Shopping gebruikt of een VIP-card ontvangt. We verzamelen informatie over de aankopen die u doet, inclusief de winkels waar u aankoopt en transactiegegevens. (inclusief de datum, tijd en waarde van de transactie)

De typen persoonsgegevens en informatie die we verzamelen

We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren en de specifieke dienst of faciliteit te kunnen leveren waarom u hebt gevraagd.

Meer informatie

Gegevens die we van u verkrijgen
Hier zijn enkele voorbeelden van gegevens die we over u verzamelen tijdens uw contacten met ons. Welke gegevens worden verzameld, is afhankelijk van de diensten of faciliteiten die u gebruikt:
• Aanspreektitel
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer(s)
• Het land waar u woont / postcode
• De vorm van transport die u gebruikt om onze village te bezoeken
• Gegevens over uw aankopen
• Contacten met ons
• Betalingsgegevens
• Bezorgadres(sen)
• Identiteitsbewijs
• Factuuradres
• Deelname aan evenementen
• Afspraken en gegevens die zijn verstrekt tijdens een afspraak
• Verzoeken om aanpassingen of reparaties
• Informatie over ongelukken en incidenten
• Gegevens van kinderen bij gebruik van onze kinderopvangfaciliteiten

Mogelijk zijn we niet in staat diensten en faciliteiten aan u te leveren als u de persoonsgegevens die we nodig hebben om deze te leveren niet verstrekt.

Als u meer wilt weten over welke specifieke persoonsgegevens worden verzameld voor elke dienst of faciliteit waarvan u gebruikmaakt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen hierboven.

Andere gegevens die we verkrijgen:

Bewakingstechnologie
We maken gebruik van bewakingstechnologieën als bewakingscamera’s, automatische nummerplaatherkenning, technologie voor het tellen van het aantal bezoekers en bodycams.

Bij deze technologieën worden mogelijk automatisch beelden van u en voertuigregistratiegegevens van uw voertuig vastgelegd op het moment dat u onze villages betreedt of daarbinnen rondloopt. We verzamelen informatie over het aantal bezoekers in onze villages. Dit helpt ons inzicht te verkrijgen in de reizen die bezoekers afleggen en stelt ons in staat effectievere maatregelen te nemen voor bezoekers van onze villages.

Tijdens het uitbreken van bepaalde ziektes, kunnen wij winkelrichtlijnen invoeren, waaronder het scannen van uw lichaamstemperatuur alvorens de Village te mogen betreden. De persoonsgegevens die voortvloeien uit deze temperatuurscans zullen we niet registreren noch bewaren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door de Village niet te betreden. Door uw lichaamstemperatuur te laten scannen, stemt u in met deze verwerking. U zal de toegang tot het dorp ontzegd worden ingeval uw temperatuurscan een verhoogde lichaamstemperatuur aangeeft.

Tijdens het uitbreken van ziekten kunnen we winkelprotocollen gebruiken, waaronder thermische temperatuurscanning bij aankomst in onze Villages. We zullen geen persoonlijke gegevens registreren of bewaren. We zorgen voor communicatie op onze Village websites en op signalisatie in de Villages. Terwijl thermische temperatuurscanning in werking is, kan u de toegang tot de Village worden geweigerd als u een verhoogde temperatuur vertoont. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door de Village niet binnen te gaan. Door uw temperatuur te laten scannen, stemt u in met deze verwerking.

Lokale overheden kunnen een QR-code voor testen en traceren verstrekken en indien beschikbaar, raden we deze methode aan. Als u een test- en traceerformulier invult, zullen we alleen de informatie verwerken die door de overheid wordt geadviseerd en deze informatie veilig opslaan voor de aanbevolen periode, zodat een veilige verwijdering daarna wordt gegarandeerd. Mogelijk moeten we deze informatie delen met de overheid of gezondheidsautoriteiten.

Sociale media
Uw gegevens kunnen door onafhankelijke organisaties met ons worden gedeeld als daar een wettelijke basis voor aanwezig is. Controleer het Privacybeleid van deze organisaties voordat u gegevens aan hen verstrekt om volledig inzicht te verkrijgen in de wijze waarop zij uw gegevens verwerken en beschermen. Tot deze onafhankelijke organisaties behoren mogelijk diensten als Instagram, Facebook, WhatsApp of Twitter. Afhankelijk van de voorkeuren voor delen die u hebt ingesteld op deze platforms, geeft u ons mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens in de betreffende accounts of diensten.

Wifi-services
Wanneer u een verbinding maakt met en gebruikmaakt van onze wifi-services. Tot deze gegevens behoren het MAC-adres van uw apparaat (een unieke identifier van uw apparaat), het type apparaat dat u gebruikt en wanneer u opnieuw een verbinding maakt met de service. Als u uw e-mailadres verstrekt, gebruiken we dit om contact met u op te nemen over ons Privilege-programma.

Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en hoe we die gebruiken

Wij van Maasmechelen Village willen onze gasten graag leren kennen. Dit stelt ons namelijk in staat om nieuwe manieren te vinden om u een buitengewone beleving te bieden. We gebruiken informatie over u op diverse manieren, onder andere om u de door u gevraagde diensten en faciliteiten en een persoonlijke beleving te kunnen bieden.

Onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een aantal wettelijke gronden, namelijk:

• de verwerking is noodzakelijk om diensten aan u te leveren en een contract uit te voeren;

• u hebt ons toestemming gegeven;

• we hebben een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld het verbeteren van onze diensten, het beschermen van onze gasten en medewerkers, of het uitoefenen van onze handelsactiviteiten;

• de verwerking is noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te komen;

• de verwerking is nodig om juridische vorderingen te beheren.

Telkens wanneer we uw persoonsgegevens verwerken hebben we een wettelijke reden om ze op die manier te gebruiken om ervoor te zorgen dat we de beste diensten en faciliteiten bieden aan al onze gasten. Enkele van deze redenen zijn:

Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en een dienst te leveren of een overeenkomst met u uit te voeren: Levering van diensten en faciliteiten die u hebt verkozen te gebruiken.

Meer informatie

Wanneer we uw toestemming hebben


Wanneer u ons vraagt de beheerder van uw lidmaatschap van een vasteklantenprogramma (bijvoorbeeld airmiles) te informeren over uw uitgaven in onze village, verstrekken we deze beheerder gegevens over uw transacties en uw lidmaatschapsnummer. In sommige gevallen, kunnen we namens de beheerder van uw vasteklantenprogramma optreden als verwerkingsverantwoordelijke om deze dienst te kunnen leveren.

Wanneer u cadeaubonnen aanschaft, kunnen we uw persoonsgegevens delen met de beheerder van ons cadeaubonnenplatform. We verzamelen of delen geen informatie over de aankopen die u doet met onze cadeaubonnen.

Als we afhankelijk zijn van uw toestemming als onze wettelijke grond voor de verwerking van uw gegevens, kunt u uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. Zie Toegang tot uw gegevens en uw overige rechten voor meer informatie.

Wanneer we een rechtmatige reden (gerechtvaardigd belang) hebben


• Als u besluit een evenement bij te worden in Maasmechelen Village , delen we uw persoonsgegevens met toepasselijke derde partijen die het evenement organiseren om ervoor te zorgen dat het evenement soepel verloopt.

• Om vragen van gasten te beantwoorden, gesteld tijdens hun bezoek aan Maasmechelen Village , online, telefonisch of via sociale media.

• Om u uit te nodigen feedback te geven over onze faciliteiten en diensten door middel van een enquête, online of in de village. We gebruiken deze informatie om ons te helpen uitzonderlijke diensten en een uitzonderlijke beleving te kunnen bieden.

• Analyseren van gegevens van gasten in combinatie met informatie over andere interacties van gasten met Maasmechelen Village en andere villages uit The Bicester Collection om steeds betere diensten en een steeds betere beleving te kunnen bieden.

• Gebruik van de wifi-services in onze Village; automatisch opnieuw verbinden wanneer u de village opnieuw bezoekt.

• Het gebruik van beveiligingscamera’s en opnameapparatuur in en rond onze gebouwen voor bewakings- en beveiligingsdoeleinden. Wanneer we wettelijk verplicht zijn om dat te doen op grond van het toepasselijk recht, kunnen we beelden van onze beveiligingscamera’s delen met wetshandhavende instanties en onze verzekeraars in het kader van misdaadpreventie, criminele activiteiten, incidentenbeheer en juridische vorderingen.

• Om uw winkelgedrag beter te begrijpen, zodat we onze producten en diensten kunnen ontwikkelen en verbeteren en u een verbeterde winkelervaring te kunnen bieden

Value Retail verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar gerechtvaardigde zakelijke belangen, zoals hierboven beschreven. We hebben een evaluatie uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de rechten en vrijheden van onze gasten niet zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen. Voor meer informatie over deze evaluatie, met inbegrip van informatie over het uitoefenen van uw recht om onze beslissing aan te vechten, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

Wanneer we gedwongen zijn een wettelijke verplichting na te komen


In uitzonderlijke gevallen kunnen persoonsgegevens en andere gegevens ook worden verwerkt voor misdaaddetectie en persoonlijke veiligheid, en waar we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een juridisch proces.

Voor het beheren van juridische vorderingen
In het ongelukkige geval dat u een ongeluk overkomt of onwel wordt in Maasmechelen Village en eerste hulp nodig hebt, worden uw persoonsgegevens mogelijk verwerkt voor het toedienen van eerste hulp, het contact met verzekeringsmaatschappijen en het beheren van juridische vorderingen.### Delen van uw persoonsgegevens

We maken gebruik van zorgvuldig geselecteerde derden om ons te helpen bij de levering van onze diensten: uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met onze technologiepartners om gegevens op te staan, betalingen te verwerken en andere door u gebruikte diensten te leveren.

We controleren alle derde partijen waarvan we gebruikmaken om ons ervan te vergewissen dat ze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens. We beschikken over schriftelijke overeenkomsten met hen waarin waarborgen zijn vastgelegd betreffende de bescherming die ze geven aan uw persoonsgegevens en hun naleving van onze gegevensbeveiligingsnormen.

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan serviceproviders buiten de Europese Economische Ruimte, waar plaatselijke wetten geen gelijkwaardige juridische rechten bieden. Wanneer dergelijke overdrachten plaatsvinden, nemen we passende maatregelen om erop toe te zien dat toch wordt voldaan aan de normen die worden beschreven in deze Kennisgeving.

Als u meer informatie wilt over onze externe partners of overdracht, of over de getroffen maatregelen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Meer informatie

We kunnen gebruikmaken van externe providers of gegevensverwerkers voor ondersteuning van de levering van diensten, zoals: • valet parking-diensten en thuisbezorgdiensten;

• Toegangstickets en digitaal wachtrijbeheer;

• verwerking van betalingen die zijn verricht met creditcard of bankpas. Maasmechelen Village bewaart het nummer van uw betaalkaart niet nadat uw transactie is voltooid;

• de levering van wifi-services;

• winkelarrangementen, met inbegrip van busreizen;

• om contact met u op te nemen met belangrijke informatie over uw boeking of aankoop, zoals een bevestiging van uw bestelling of een kennisgeving van belangrijke wijzigingen;

• vernietiging van papier en andere media;

• om ons te helpen bij het beheren van onze technologie- en bewakingsplatforms.

We kunnen ook van tijd tot tijd gebruikmaken van consultants en professionele adviseurs (bijvoorbeeld onze juridische adviseurs) om ons bij te staan. Neem contact met ons op als u hier meer over wilt weten.

Kinderen

Als u jonger bent dan 16 jaar, zijn we mogelijk niet in staat onze diensten aan u te verlenen. Als we ons ervan bewust worden dat we onbedoeld zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar hebben verzameld, nemen we redelijke stappen om deze zo snel mogelijk te verwijderen. We houden ons ook aan andere leeftijdsbeperkingen en -vereisten in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Meer informatie

Ouders of voogden kunnen uitdrukkelijke toestemming verlenen voor deelname van kinderen aan foto- of filmsessies.

In gevallen waarin u gebruikmaakt van onze diensten voor kinderopvang verzamelen we de gegevens die nodig zijn om een veilige omgeving te kunnen bieden voor uw kind en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Extra zorg wordt besteed aan de beveiliging van de gegevens die we verzamelen in verband met de diensten voor kinderopvang.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren persoonsgegevens zolang als vereist is voor de in deze Kennisgeving beschreven doeleinden

Meer informatie

We passen zorgvuldige analyse toe om erop toe te zien dat we persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor het beheren van de diensten aan gasten of voor juridische of andere zakelijke doeleinden.

Waar mogelijk anonimiseren we persoonsgegevens zodat we deze voor analytische doeleinden kunnen blijven gebruiken. In gevallen waarin dit niet mogelijk is, verwijderen we de persoonsgegevens. Als anonimisering en verwijdering allebei niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), bewaren we uw persoonsgegevens op veilige wijze en isoleren we deze van verder gebruik totdat ze worden verwijderd.

Als uw persoonsgegevens worden vastgelegd of afgedrukt op papier, vernietigen we de gegevens op een veilige manier (bijvoorbeeld met een papiervernietiger met snippers). Elektronische media zijn onderworpen aan technische vernietigingsmaatregelen die ervoor zorgen dat de data niet kunnen worden hersteld of gereconstrueerd.

We koppelen Hands-Free Shopping en VIP-card transactiegegevens aan uw Privilege- of VIP-account, als u die heeft.

Voor meer informatie over hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen tijdens hun levenscyclus en we zullen passende voorzorgsmaatregelen treffen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. We verkopen uw persoonsgegevens niet, voor welk doeleinde dan ook.

Meer informatie

We hebben informatiebeveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen:

• ongeoorloofde toegang;

• onjuist gebruik of openbaarmaking;

• ongeoorloofde wijziging; en

• onwettige vernietiging of onbedoeld verlies.

Al onze medewerkers en de externe partners waarmee wij uw persoonsgegevens delen, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van alle gebruikers van onze diensten te respecteren.

Toegang tot uw informatie en uw andere rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verwerken:

Recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken

Meer informatie

U hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarom geven we u de informatie in deze Kennisgeving.

Recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken

Meer informatie

Op verzoek bevestigen we aan u of we uw persoonsgegevens verwerken en, zo ja, verschaffen we u een kopie van uw persoonsgegevens en informatie over hoe we deze gebruiken. Als u extra exemplaren nodig heeft, zijn we mogelijk gedwongen om een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te corrigeren

Meer informatie

Als de persoonsgegevens die we van u bewaren onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht deze te laten corrigeren (onderworpen aan bepaalde uitsluitingen).

Recht om informatie te verwijderen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken

Meer informatie

Dit staat ook bekend als ‘het recht om te worden vergeten‘. In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer we deze niet meer nodig hebben, als u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke rechtvaardiging is voor het gebruik van de gegevens, of als u bezwaar hebt tegen de wijze waarop we uw gegevens verwerken en wij niet beschikken over meer zwaarwegende gronden om ze wel te gebruiken.

Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken

Meer informatie

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te ‘blokkeren’ of te onderdrukken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van die persoonsgegevens betwist of als u bezwaar maakt tegen de verwerking ervan. We zullen dan nog steeds uw persoonsgegevens kunnen opslaan. We stellen u op de hoogte voordat we beperkingen opheffen en vertellen u waarom we dat doen.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

Meer informatie

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt (in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat) te verkrijgen en elders opnieuw te gebruiken of om ons te vragen het over te dragen aan een derde partij van uw keuze.

Het recht om bezwaar te maken tegen de persoonsgegevens die we verwerken

Meer informatie

U kunt ons vragen te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. We zullen daaraan gehoor geven, tenzij:
• we kunnen aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben voor de verwerking ervan; of
• we uw persoonsgegevens moeten gebruiken in verband met juridische vorderingen.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering met gebruik van uw persoonsgegevens

Meer informatie

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing wanneer deze is gebaseerd op automatische verwerking, inclusief profilering, als dit juridische gevolgen heeft of op vergelijkbare wijze van invloed is op u. Dit recht is niet van toepassing als profilering noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en ons.

Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken

Meer informatie

Als u ons toestemming hebt gegeven om iets te doen met uw persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming op enig moment in te trekken. (Dit betekent echter niet dat hetgeen we tot dat moment met uw persoonsgegevens hebben gedaan onwettig wordt.) Hiertoe behoort ook het recht om uw toestemming aan ons voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken.

Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

Meer informatie

Als u zich zorgen maakt over enig aspect van onze gegevensbeschermingspraktijken, inclusief de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u dit melden bij de lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U vindt de gegevens in onderstaande tabel:

Country Supervisory Website
UK The Information Commissioners’ Office (ICO) www.ico.org.uk
Ireland The Data Protection Commissioner (DPC) www.dataprotection.ie
France Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) www.cnil.fr
Italy Garante per la protezione dei dati personali (Garante) www.garanteprivacy.it
Spain Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) www.aepd.es
Belgium Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Germany
Data protection for private sector organisations is overseen by regional data protection authorities. Value Retail operates in two regions within Germany and therefore, falls under the jurisdiction of two supervisory authorities:

Region Supervisory Website
Bavaria Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) www.lda.bayern.de
Baden-Württemberg Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de


Wijzigingen in deze Privacykennisgeving

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Privacykennisgeving. Deze Kennisgeving is bijgewerkt op 5 november 2019.

Meer informatie

Om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, werken we deze Kennisgeving van tijd tot tijd bij wanneer zich wijzigingen voordoen in ons gebruik van uw persoonsgegevens of wanneer we nieuwe diensten of faciliteiten toevoegen. We kunnen deze Kennisgeving ook bijwerken om te voldoen aan wijzigingen in de vereisten van de toepasselijke wet- of regelgeving. Als we de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken aanzienlijk wijzigen, laten we u dat weten voor zover dit mogelijk en praktisch is.